Ảnh đại diện của tech717
@tech717
Cờ của Denmark Copenhagen, Denmark
Member since Ngày 01 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

Mansoor Ahmed

Trực tuyến Ngoại tuyến
> LINUX ExpertRating Certified > MS (Computer Networks) > BS (Computer Sciences) > CCNA Academy Certified > CCNP Academy Certified ---------------------------------------------------------------------------------------------------- > Linux/Unix > Cisco Routers/Switches > VMWARE ESXi/ *ESX & VSphere Client, VConverter, Vcenter > VMware Server/Workstation, VirtualBox, OpenVZ, XEN, HyperVM, Citrix XEN > Contro Panels: WHM/Cpanel, Kloxo, Plesk, Ensim Pro, Virtualmin/Webmin > Cloud Hosting: AWS(Amazon Web Services), RackSpace, GoGrid > MTA & MUA: Postfix, Sendmail, Zimbra, Horde, RoundCube, AtMail > Apache, DNS Management > Server Based Security : IP tables, CSF/APF > Removal of Badware's(Malware's/Viruses) from Websites > Cisco VPN, Cisco Firewall, Wireless router > Windws Server 2008/2012, Windows 7, Windows XP, Ms Office, Ms OutLook > IIS 6/7 & Ms Exchange Server > VoIP/Trixbox/Elastix/Asterisk* > Virtual Assistant
$50 USD/giờ
292 đánh giá
6.5
 • 90%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • Linux Kernel 1
  70%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự