Hình đại diện của techdreamer
@techdreamer
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 02 năm 2005
0 Đề xuất

techdreamer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Project Name: Address Book Status: Online Technology: PHP, MySQL Description: Any one can create own address book URL: [login to view URL] Project Name: Mail Proxy Server Status: Finished Technology: Java Description: Complete Mail management system URL: No url Project Name: Mail Sending Tool Status: Finished Technology: Java, Java Mail API Description: To send mail with attachment URL: No URL Project Name: Official site of Notre Dame Science Club Status: Online Technology: PHP Description: Official Site of Notre Dame Science Club URL: [login to view URL] Project Name: PABX Log keeper Status: Finished Technology: Java, Java Comm API, MS Access Description: To mange PABX log URL: No URL Project Name: FTP File manager Status: Online Technology: PHP, MySQL Description: FTP web based file manager URL: [login to view URL] Project Name: Poly Textile Group Limited Status: Online Technology: PHP, MySQL Description: Official Site of Poly Textile Group URL: [login to view URL] Project Name: Apex Yarn Dyeing Limited Status: Under construction Technology: ASP, MS Access Description: Official Site of Apex Yarn Dyeing Limited URL: Not publish Project Name: Apex Foods Limited Status: Under construction Technology: ASP, MS Access Description: Official Site of Apex Foods Limited URL: Not publish Project Name: Apex Lingerie Limited Status: Online Technology: ASP, MS Access Description: Official site of Apex Lingerie Limited URL: [login to view URL] Project Name: Apex Knitting Limited Status: Online Technology: ASP, MS Access Description: Official site of Apex Knitting Limited URL: [login to view URL] Project Name: Auction Site Status: Online Technology: JSP, MS SQL Server Description: Online Auction Site URL: Not available Project Name: File searcher Status: Finished Technology: Java Description: Java based file searcher URL: Project Name: Free Guest book creator Status: Finished Technology: JSP, XML Description: JSP based free Guest book URL: Visit Project Name: Hong Kong Trade International Status: Online Technology: PHP, MySQL Description: Official site of HK Trade International URL: [login to view URL] Project Name: Mail checking software Status: Offline Technology: PHP, IMAP, MySQL Description: To check mail from POP3 server URL: Project Name: Advance IT Status: Online Technology: PHP, MySQL Description: Official site of Advance IT limited URL: Advance IT
$20 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự