Hình đại diện của techmynd
@techmynd
Làm thành viên từ 20 tháng 7, 2011
0 Đề xuất

techmynd

Trực tuyến Ngoại tuyến
Professional full stack web developers team with experience in Front-end development, SCSS, Bootstrap, WordPress, Javascript, jQuery, ReactJS/NodeJS, Website Responsiveness, Photoshop. We provide quality work and follow best coding practices. Looking for long term professional relationship. Hire us. You won't be disappointed. portfolio: [login to view URL]
$10 USD/hr
1 Nhận xét
0.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Bằng Cấp

Materialize CSS From Scratch With 5 Projects (2018)

Udemy

Master HTML 5 & the Materialize CSS framework by building 5 real world responsive material design based themes. URL: [login to view URL]

The Complete Sass & SCSS Course: From Beginner to Advanced (2018)

Udemy

All about sass/scss and clean designs by creating reusable css components. URL: [login to view URL]

Advanced CSS and Sass: Flexbox, Grid, Animations and More (2018)

Udemy

Advanced and modern CSS course on mastering flexbox, CSS Grid and responsive design. URL: [login to view URL]

Shopify or Woocommerce (2018)

Udemy

Shopify and Woocommerce comparison. URL: [login to view URL]

JavaScript: Understanding the Weird Parts (2018)

Udemy

An advanced JavaScript course! Scope, closures, prototypes, 'this', build your own framework, and more. URL: [login to view URL]

The Complete jQuery Course: From Beginner To Advanced (2018)

Udemy

jQuery animations, feedback forms, user events, Ajax calls and more. URL: [login to view URL]

The Complete jQuery Course - From Beginner to Professional (2018)

Udemy

Everything in jQuery and javascript. URL: [login to view URL]

The Complete jQuery Bootcamp Course with Real Life Projects (2018)

Udemy

jquery animations, jquery mobile, user interfaces and apps in jQuery. URL: [login to view URL]

PhoneGap Build For Beginners (2018)

Udemy

PhoneGap build service to build Hybrid Mobile Apps. URL: [login to view URL]

Learn to Build Your First Apache Cordova / PhoneGap App (2018)

Udemy

URL: [login to view URL]

Vue.js Fast Crash Course (2018)

Udemy

URL: [login to view URL]

Web Design for Web Developers: Build Beautiful Websites! (2018)

Udemy

URL: [login to view URL]

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự