Ảnh đại diện của Technorizen
@technorizen
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 12 năm 2014
39 Đề xuất

Technorizen

Trực tuyến Ngoại tuyến
My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. Android | iPad | iPhone | Laraval I Hybrid app I Bitcoin | E-Commerce | Cryptocurrencies I PHP5 | Magento | Joomla | Wordpress | Drupal | HTML5 I 350+ Mobile Application | 400+ Web Applications | 21+ Games My Android/iOS mobile App Experienced - Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - PhoneGap apps , Dating app, Elearning , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, - Travel apps (like ), Business Advertisement apps We have more than 7 years of experience in Bitcoin, Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, JOOMLA, WORDPRESS, , HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile apps.
$16 USD/giờ
154 đánh giá
8.4
 • 93%Các công việc hoàn thành
 • 84%Đúng ngân sách
 • 79%Đúng giờ
 • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Web developement and Mobile apps

Jan 2012

Highly skilled team

Giáo dục

B.E. & C-DAC

2004 - 2008 (4 years)

Qualifications

Magento and PHP (2015)

Open Source

Magento and PHP

Các xuất bản

Best work on Web and lmobile apps

Best work on Web and lmobile apps

Chứng Nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  84%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự