Hình đại diện của Technorizen
@technorizen
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 12 năm 2014
41 Đề xuất

Technorizen

Trực tuyến Ngoại tuyến
My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. Android | iPad | iPhone | Laraval I Hybrid app I Bitcoin | E-Commerce | Cryptocurrencies I MongoDB | Magento | Ionic | React JS | React Native | Angular JS I 350+ Mobile Application | 400+ Web Applications | 21+ Games My Android/iOS mobile App Experienced - Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - Ionic apps , Dating app, Elearning , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, - Travel apps (like ), Business Advertisement apps We have more than 7 years of experience in Bitcoin, Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, Ionic ,React native ,Angular JS, WORDPRESS, , HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile apps.
$16 USD/hr
178 nhận xét
8.5
 • 93%Công việc đã Hoàn thành
 • 83%Đúng ngân sách
 • 78%Đúng hạn
 • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web developement and Mobile apps

Jan 2012

Highly skilled team

Giáo dục

B.E. & C-DAC

2004 - 2008 (4 years)

Bằng Cấp

Magento and PHP (2015)

Open Source

Magento and PHP

Các xuất bản

Best work on Web and lmobile apps

Best work on Web and lmobile apps

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  84%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự