Hình đại diện của technorizensoft
@technorizensoft
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 06 năm 2017
1 Đề xuất

technorizensoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. Android | iPad | iPhone | Laraval I React Native I Hybrid app I Bitcoin | E-Commerce | Cryptocurrencies I PHP5 | Magento | Joomla | Wordpress | Drupal | HTML5 | Phonegap | I 350+ Mobile Application | 400+ Web Applications | 21+ Games My Android/iOS mobile App Experienced - Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - PhoneGap apps , Dating app, Elearning , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, - Travel apps (like ), Business Advertisement apps We have more than 7 years of experience in Bitcoin, Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, JOOMLA, WORDPRESS, , HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile apps.
$14 USD/hr
17 nhận xét
6.2
 • 88%Công việc đã Hoàn thành
 • 96%Đúng ngân sách
 • 90%Đúng hạn
 • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  82%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự