Hình đại diện của techsolnltd
@techsolnltd
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ 18 tháng 2, 2004
0 Đề xuất

techsolnltd

Trực tuyến Ngoại tuyến
Expertise in : a) Embedded products b) Software development c) Network Security & Information Security d) IOT and IFD based systems e) Obstacle detection systems f) LAPU/Mobile Recharge Engine g) GPS TCP Listener h) GSM Modem based SMS Gateway i) DLMS based Energy Meters j) OBD/ELM327 k) Queue/Token mgmt system l) Encryption / Decryption m) Microcontrollers like NXP, LPC1768,LPC1769,LPC2387,IXP425 Network Processor,PXA255, Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega2560,PIC16LF1947,Atmel Atmega128 AVR, Rabbit 2000, Rabbit 3000 n) Monodevelop, Visual Basic VB6, C, C++, C#, WinCE 6.0 o) Database like MySQL, SQL Server, MSSQL, MSAccess, SQLCE, Firebase p) Other like : Embedded Linux, openWRT, uclinux, FriendlyARM Mini210, Tiny6410, Nanonote, Simputer,Raspberry PI, RPI, SPI, I2C, RS232, RS485, STK, USSD, Modbus, SCPI, NMEA,ADC7894, DAC-AD5531, AD7682, ADE7878, GPSGATE, OpenGTS, TK103, GT06,LK102, Teltonika, TCP Listener,GPS,GPRS,GSM Modem Quectel L80, Quectel M95, Wavecom, SIMCOM, IWOW, REST API, Entity Framework,Flipkart API, iMacros, Barcode Generator, iTextsharp PDF, USB Cash Drawer, RFID Reader, IGotu GPS Logger, Velodyne LIDAR, NRF52832, GNSS, IMU,EPSON Thermal Printer,LED Panel, TI CC1310, Quiz Software, Python, Tkinter
$10 USD/hr
1 Nhận xét
2.4
 • 50%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

 • hình của Kevin G. Update OBD2 VB6 App $165.00 USD

  “knowledgeable and communicated well”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự