Hình đại diện của techworking
@techworking
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 11 năm 2017
1 Đề xuất

techworking

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our Motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. Android | iPad | iPhone | Laraval I React Native I Hybrid app I Bitcoin | E-Commerce | Cryptocurrencies I PHP5 | Magento | Joomla | Wordpress | Drupal | HTML5 | Phonegap | I 750+ Mobile Application | 1500+ Web Applications | 76+ Games My Android/iOS mobile App Experienced - Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - PhoneGap apps , Dating app, Elearning , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, - Travel apps (like ), Business Advertisement apps We have more than 9 years of experience in Bitcoin, Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, JOOMLA,, , HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile apps.
$20 USD/hr
6 nhận xét
3.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 82%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Developer

Jan 2012

We offer our customers solutions on technologies such as Mobile Application, Web Development & Designing , ERP , Java, PHP and Digital Marketing.

Giáo dục

MCA

2008 - 2012 (4 years)

Các xuất bản

Mobisoft

online Payment Gatway

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự