Hình đại diện của techzonevw
@techzonevw
Làm thành viên từ 3 tháng 10, 2003
0 Đề xuất

techzonevw

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO **<u>TECHZONE</u>** <table style= "BORDER-TOP-STYLE: solid; BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: solid; BORDER-BOTTOM-STYLE: solid" width="100%" border="0"> </table> <table style= "BORDER-TOP-STYLE: solid; BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: solid; BORDER-BOTTOM-STYLE: solid" width="100%" border="0"> </table> <table style= "BORDER-TOP-STYLE: solid; BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: solid; BORDER-BOTTOM-STYLE: solid" width="100%" border="0"> </table> <table style= "BORDER-TOP-STYLE: solid; BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: solid; BORDER-BOTTOM-STYLE: solid" width="100%" border="0"> </table> <table style= "BORDER-TOP-STYLE: solid; BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: solid; BORDER-BOTTOM-STYLE: solid" width="100%" border="0"> </table> <table style= "BORDER-TOP-STYLE: solid; BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: solid; BORDER-BOTTOM-STYLE: solid" width="75%" border="0"> </table> **<u>IMPORTANT : RAC Charges 15% of the project fee from the coder for Regular projects and 10% for Bonus projects.</u>**
157 nhận xét
5.8
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 32%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự