Hình đại diện của tectoin
@tectoin
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 09 năm 2005
0 Đề xuất

tectoin

Trực tuyến Ngoại tuyến
Anmitech Technocrats is one of India’s premiere web and IT solutions companies. We are group of young and energetic Technocrats expert in there respective fields. We make it our business to give you the best your money can buy. We have the manpower and the willpower to deliver what you want on time with standerd quality. for us client satisfaction is more important then his money. we are expert in Animation , 2D, 3D , Flash , Character Designing , Logo Designing , Banner Designing , ASp, Flash , PHP , GD Library , Image Processing please logon and check [login to view URL]
$4 USD/Giờ
các đánh giá về 25
6.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự