Profile image of tejassuthar
@tejassuthar
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

tejassuthar

Online Offline
Qualified, Responsive, Reliable and Honest Freelancer with more than 9 years of experience in the field of web technology and development - That's me. Do you require Javascript developer for NodeJS API development / Serverless Lambda Functions Development or wanted to create Alexa skills from your ideas or home automation skill development or Alexa Flash Briefing Development? Please follow my profile to get more information about my expertise and skills. Here's the highlight of my profile you're looking for. - Node.JS Webservices / Backend Development / FirebaseJS Development - Serverless Backend Development / AWS Lambda Development in Node.JS - Develop Alexa Skill in AWS Lambda - Node.JS, MongoDB API Development - Alexa Skill customization and improvement, error fixing. - AWS Stack Development (Storage: Amazon S3, Computing: Amazon EC2, CDN: CloudFront™, Email: Amazon SES, Amazon Elastic IP, Analytics: Amazon Cloud Watch, Database: Amazon RDS )
$15 USD/Giờ
1 Nhận xét
3.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Masters In Computer Application & Information Technology

2004 - 2009 (5 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự