Ảnh đại diện của tejassuthar
@tejassuthar
Cờ của India Ahmedabad, India
Thành viên từ February, 2009
0 Đề xuất

Tejas

Trực tuyến Ngoại tuyến
Qualified, Responsive, Reliable and Honest Freelancer - That's me. Here's the highlight of my profile you're looking for (Strengths & Skills). - Twilio™ API / IVR / Shortcode / SMS Development - PHP / Laravel Web App Development - Laravel™ Web Services development for iPhone / Android - Node.JS, MongoDB API Development - AWS Stack Development (Storage: Amazon S3, Computing: Amazon EC2, CDN: CloudFront™, Email: Amazon SES, Amazon Elastic IP, Analytics: Amazon Cloud Watch, Database: Amazon RDS ) - Citrix™ Podio CRM Webflow Development - Globiflow for Podio Webflow Customization Integration - Prestashop Module Development & Customization - Apache Solr™, Memcache Development - Grunt / Gulp Streaming Build System - NPM, Bower Dependency Manager Experience - Wordpress Theme Integration / Customization / Maintenance - Zapier Zap Creation and Customization - Mobile Application Web Services Development Expert - AWS website Migration Services / Digital Ocean website Migration
$15 USD/giờ
1 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Masters In Computer Application & Information Technology

2004 - 2009 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự