Ảnh đại diện của tennisniper
@tennisniper
Member since Ngày 17 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

tennisniper

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a college student working towards my Health Information Technology associate degree online. This puts me right into the position of being able to switch from classes to work within seconds. My capabilities are such that designing a document for publishing is more second nature than a challenge or job. I love this work!
$14 USD/giờ
2 đánh giá
1.0
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự