Ảnh đại diện của TerrinePotter
@TerrinePotter
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

TerrinePotter

Trực tuyến Ngoại tuyến
> Native speaker of Brazilian Portuguese. > Specializations: IT, Patents, Engineering > Certified translator of English and Spanish > Trados Studio 2015 > Article writing and proofreading in Brazilian Portuguese.
$30 USD/giờ
5 đánh giá
3.3
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Bachelor of Arts

2000 - 2003 (3 years)

Specialization

2004 - 2005 (1 year)

System Analysis and Development

2017 - 2017 (1 month)

Qualifications

English Proficiency (2006)

University of Michigan

Certificate of English Proficiency by the University of Michigan

Diploma de Español como Lengua Estranjera (2001)

Universidad de Salamanca

Certificate of Spanish as a Foreign Language (Basic Level) accredited by University of Salamanca.

Curso basico de Libras (2011)

Integra

Certificate of Brazilian Sign Language (basic level) by Integra, a school specialized in teaching teh brazilian sign language to deaf-impaired and other educational/health professionals.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự