Hình đại diện của terryjeal
@terryjeal
Cờ của Spain Denia, Spain
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 03 năm 2017
0 Đề xuất

terryjeal

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a British former journalist and advertising copywriter, bilingual in English & Spanish, with considerable Management, Business & Sales experience. Available for a wide variety of projects including journalism, copywriting, proofreading, articles and written translations; subtitling in English & Spanish; tourism, travel and journalism assignments; business trips and business interpreting. Professional work. Willing to travel. Excellent personal presence. British passport. Soy ex-periodista y redactor publicitario Británico, bilingüe en Inglés y Castellano, con extensa experiencia en Gerencia, Negocios y Ventas. Disponible para una gran variedad de proyectos incluyendo periodismo, copywriting, corrección de pruebas, artículos y traducciones por escrito; subtitulación en inglés & español; asignaciones de turismo, viajes y periodismo; viajes de negocios y intérprete de negocios. Trabajo profesional. Dispuesto a viajar. Excelente presencia personal. Pasaporte Británico.
$15 USD/hr
1 Nhận xét
1.1
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • Spanish 1
  90%
 • UK English 1
  90%
 • Spanish - English Translation
  87%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự