Ảnh đại diện của Texplain
@Texplain
Member since Ngày 10 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

Texplain

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have a natural flair for writing. My writing is creative and imaginative communicated through good written words. I am able to work under pressure and meet given deadlines. I enjoy writing webpage content, advertising campaigns, brochure materials, financial related articles, blogs, business plans and newsletters. I am currently working on a children’s short story book series. I am a business and process management professional with over 15 years of working with various organisations. My experience enables me to identify business and individual needs and write copy that captures the attention of target audience.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự