Ảnh đại diện của thachtran
@thachtran
Cờ của United States Ho Chi Minh, Vietnam, United States
Member since Ngày 29 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

thachtran

Trực tuyến Ngoại tuyến
Experienced backend and server developers. Possessing solid experience in C/C++, Java, Python professionally and interested in exploring cutting-edge languages/platforms such as Golang, Erlang, Haskell, Scala, Clojure, etc.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
1.8
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự