Hình đại diện của thangtqvn
@thangtqvn
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 12 năm 2010
7 Đề xuất

thangtqvn

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm Thang from VietNam, Have 6 years experience in PHP, CSS, HTML, XML, AJAX, programming. And many platforms such as Oscommerce, Prestashop, Joomla, Wordpress, PhpFox, Opencart, Cs-cart, X-cart... I believe in long term business relationship and always provide extreme quality work with reasonable and fair price. Quality product as well as good coding standard, project finished within estimated time period, good understanding skills for requirements as per the current market trends.
$25 USD/hr
246 nhận xét
6.9
  • 93%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Expert PHP, Jquery, HTML, CSS, MYSQL

Mar 2008

Hello, I'm Thang from VietNam, Have 5 years experience in PHP programming with frameworks such as Zend, CakePHP, Joomla, Osscommerce, Pligg, Prestashop, Magento, Worldpress... including experience in Jquery, HTML, CSS, MYSQL, Photoshop... Thank you and best regards.

Giáo dục

Engineer

2004 - 2008 (4 years)

Bằng Cấp

Engineer Information Technology (2008)

Dai hoc Mo Ha Noi

Engineer Information Technology

Các xuất bản

My resume

Hello every body, when you award project for me, that mean you have a best choice, you will get the best result after i release the product.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự