Hình đại diện của thasleemkamila
@thasleemkamila
Cờ của India Dindigul, India
Làm thành viên từ 4 tháng 3, 2018
3 Đề xuất

thasleemkamila

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am a certified professional AUTOCAD expert Electronic circuits,Digital electronics Signals and system,Digital signal processing Digital image processing,Verilog/VHDL Electromagnetic field,Linear integrated circuit Microprocessor and micro controller Communication system,Digital communication Antenna design I also have well experienced in the following software..... 1. AUTOCAD projects - HVAC, Revit plan,.... 2.MATLAB- To find QAM,QPSK,BPSK,VO Coder... 3. LT spice - To execute electronic circuits 4. Xilinx, Tanner EDA, Microwind - To execute the verilog/vhdl code 5. Modelsim, multisim - To simulate electronic circuits 6. CST STUDIO SUIT, HFSS - To simulate antenna design
$5 USD/hr
63 nhận xét
5.9
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 74%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng hạn
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Project Manager

Jan 2018 - Nov 2019 (1 year)

I worked as Project Manager in Hemasa Technologies

Giáo dục

Bachelor of Engineering - Electronics and telecommunication Engineering

2012 - 2016 (4 years)

Bằng Cấp

Professional AUTOCAD (2018)

Anna University

I did special course on AUTOCAD

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự