Ảnh đại diện của thejamesyone1
@thejamesyone1
Cờ của United States Hillsborough, United States
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

thejamesyone1

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a graduate from the prestigious school "Elon University" in North Carolina, rated in time magazine as one of the top 10 colleges in the US and often mentioned in time magazine for their extensive and informative surveys. I have a degree in English with a concentration in creative writing, i also have many classes in literature and marketing and i have helped many students with literature snd marketing projects because i was a tutor for those fields in college. I have also worked in a Mexican restaurant as a cook, waiter, bartender and manager so i know about customer service as well as businesses, marketing and accounting. I started as a dishwasher so i have a great work ethic. I love the things i am good at so i am not only skilled but i am also very enthusiastic about the work I do.
$15 USD/giờ
2 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự