Ảnh đại diện của Thelostlife
@Thelostlife
Member since Ngày 19 tháng 08 năm 2009
1 Đề xuất

Thelostlife

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am ready to work as coder and I will feel proud to be a part of your team. I have been working for many years with .Net, Java, PHP and Embedded Programming. If hired by you I will deliver my work to the highest quality at a very fair price. I am ready to be hired by you.
$15 USD/giờ
3 đánh giá
2.7
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 63%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự