Ảnh đại diện của TheSoftSolutions
@TheSoftSolutions
Cờ của Jordan Amman, Jordan
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 12 năm 2004
0 Đề xuất

TheSoftSolutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
Personal Info. ------------- Date of birth : 08/06/1977 Amman – Jordan. Home Tel : 00962 6 4881130 Work Tel : 00962 6 5607616 Ext. 247 Mobile : 00962 79 5939987 Address : 925996 Amman - Jordan. URL : Marital Status : Married with one child. Education ---------- September 2004, Zarqa Private University, Zarqa - Jordan Bachelor of Computer Science. May 1999, Yarmouk University, Irbid - Jordan Bachelor of Chemistry. Experiences ----------- 2001–Present, Jordan Engineers Association. Information Technology(IT) ©Web Developer oWeb Designer: Microsoft FrontPage, and Macromedia Flash. oGraphic Designer: Adobe Photoshop, and CorelDraw. oWeb Programmer: Jscript, VB Script, PHP, and ASP. ©Network Administration oMicrosoft Windows 2000 Advanced Server Administrator. oMicrosoft Exchange Server Administrator. oMicrosoft ISA Server Administrator 1999–2001, Self-Employed. Foundation Manager ©Web Developer oWeb Designer: Microsoft FrontPage, and Macromedia Flash. oGraphic Designer: Adobe Photoshop, and CorelDraw. oWeb Programmer: Jscript, VB Script, PHP, and ASP. ©Computer Sales. ©Internet Café Management. ©PC's Maintenance. ©Lecturer in Training Centers (The Following Courses) oWeb Design (Microsoft FrontPage and Macromedia Flash). oWeb Programming (Jscript, VB Script, PHP, and ASP). oMicrosoft Windows 2000 Professional and Server. oHardware Maintenance. Courses ------- - Web Developing (Designing and Programming) ©Microsoft Visual Studio (ASP.NET with C#). ©Personal Home Page (PHP with MySQL Database). ©Visual Java (Introduction and Java Applet Programming). ©Advance Internet Programming (ASP, Jscript, VBScript, and DHTML). ©Web Design (HTML, CSS Styles, and FrontPage). ©Graphic Design (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and Corel Draw). ©Animation (Macromedia Flash, and 3D Studio Max). - Network Administration ©Microsoft Windows 2000 Professional. ©Microsoft Windows 2000 Advance Sever. ©Microsoft Exchange Server. ©Microsoft ISA Server. - Interest Fields ©Non - Linear Editing (Audio And Video). ©Hardware Maintenance. Projects -------- - Web Sites © © © ©(under construction) ©(under construction) - Animation ©Arab Orient Insurance. ©Galaxy Software Company. ©JIEEEC03 ©AGCC Languages ---------- Arabic: Mother Tongue. English: Very Good Command Spoken and Written. Skills ----- - Networking. - Communication skills. - Management Courses. - Driver license. Hobbies -------- - Reading. - Tourism. - Swimming. ------------------------------------------------------------------------------
$5 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự