Ảnh đại diện của TheTwitter
@TheTwitter
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

TheTwitter

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an experienced writer and have been on this field for quite a while now. I am versatile and can definitely provide quality output for buyers who are interested to avail of my service. I am a BS management graduate and am very competent in the accounting/bookkeeping, market research and project management fields aside from copy writing. For those who value competence and reliability as essential characteristics of an employee, I am the right person for you.
$10 USD/giờ
4 đánh giá
2.4
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự