Ảnh đại diện của thinkliquid
@thinkliquid
Cờ của China Beijing, China
Member since Ngày 06 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

thinkliquid

Trực tuyến Ngoại tuyến
Operating System: UNIX, Windows 95, 98, NT, ME, XP and NT , MS-DOS, Solaris, Linux, FreeBSD. Network Technology: TCP/IP, UDP, RMI, CORBA, Client/Server(Java), maintaining server-based application. Web Technology: JSP/Servlets, Java Script, JDK/JDBC/J2EE/EJB, PHP, ASP, HTML/DHTML/XML/CSS. Application Software: Weblogic, JBoss, Apache/Tomcat, Resin, JRun, IIS. Programming Lang: Java, C/C++, VB, PHP, C#. Database: SQLServer, DB2, Microsoft Access, Oracle, Mysql, Sybase.
$12 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự