Profile image of tiawanni
@tiawanni
Member since December, 2006
0 Đề xuất

tiawanni

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been a freelancer for seven years prior to working here on GAF. I have contributed several works to my local newspaper , Contests, and web content for several sites in India and Romania. I am a degreed paralegal and mother of two, wife to one. It is my sincere pleasure to serve you "my clients."
$25 USD/giờ
5 đánh giá
3.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự