Ảnh đại diện của tigerjimut
@tigerjimut
Cờ của India Calcutta, India
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

tigerjimut

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a B-Tech in Information Technology and have a long experience in Website Development and SEO/PPC projects, Customer Service Management on a larger scale with good communication and interpersonal skills. My total experience spans out to 10+ years in the Call Center/Customer Support domain.
$14 USD/giờ
2 đánh giá
1.5
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Business Head - Service Head

Dec 2014 - Jul 2015 (7 months)

Key Responsibility Areas: a. Overall Service Delivery module (Recruitment and IT/ITES Developement) revamp / redressal of Genesix Solutions Pvt Ltd. b. P&L of the LOBs. c. New Client Acquisitions. d. Client relationship / servicing.

Assistant Manager- Customer Support

Jan 2014 - Nov 2014 (10 months)

Operations Management, E-Commerce Customer Grievance Cell Management, Compliance, Project Management, Process Excellence.

Giáo dục

B-Tech

2003 - 2007 (4 years)

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  93%
 • UK English 1
  83%
 • Numeracy 1
  81%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự