Ảnh đại diện của tnc123
@tnc123
Cờ của India Faridabad, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

tnc123

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been doing SEO,SEM, Social media marketing since 9 years and have worked for many clients across the world. I am a self starter and work closely with clients. I have successfully managed PPC campaigns on Facebook, Bing and Google Adwords since 4 years. I also do Shopify for ecommerce businesses.
$7 USD/giờ
13 đánh giá
4.9
  • 36%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự