Hình đại diện của tomj
@tomj
Cờ của United States
los angeles, United States
Thành viên từ May, 2007
0 Đề xuất

tomj

Trực tuyến Ngoại tuyến
Computer Languages: PHP, ASP, VC/VC++, VBA, C#, VB.NET, Python, Perl, Java Web Development: HTML/XHTML, DHTML, XML, JavaScript, CSS, jQuery, , XPath, RSS API, PayPal/Pay Flow Pro API, eBay API Web Servers: Apache, IIS, Tomcat Database: MySQL, MS SQL, MS Access, PostgresQL, SQLite Operating Systems: MS-DOS, Windows 3.x/9x/NT/Me/2000/XP/Vista, CentOS, Fedora, Ubuntu MS-Office Automation ( Using VB/VB.NET ): Word, Excel, Visio Open Source Software ( tweaking/modification ): osCommerce, Zen Cart, WordPress Concepts: Event-driven programming, Object oriented programming, Multithreading programming, Regular Grammar ( Parser )
4 đánh giá
2.4
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự