Ảnh đại diện của tomtailford
@tomtailford
Member since Ngày 23 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

www.chimpmedia.co.uk

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Tom and our company is Chimp Media! I, and the rest of the Chimp Media collective have a varied skillset, but our main passion is Video related projects. We are happy to take on work and aim to please our customers with the quality of our work. Our Youtube Channel is chimpmediauk - so feel free to have a look at some of our work!
1 đánh giá
2.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự