Ảnh đại diện của tony02
@tony02
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

tony02

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have done several projects in .NET 1. An online banking for an Austrailian bank Westpac. Technologies used are ASP.NET MVC, C#, WCF, SQL Server, Autofac, Jquery, Knockout js, GIT, Teamcity build automation, Nunit, Selenium test cases, Moq 2. A quiz system having different parts like admin, Employer, Employee and health Screening - ASP.NET 3.5 with C#, SQL Server 2005, Membership Provider, Web Service, Usercontrols, Custom Controls, Enterprise Library 4.1(Application Blocks) 3. A CMS Tool, it will generate different website(Sport), user can add/edit everything in the website - ASP.NET 2.0 with C#, My SQL 5.0, Active Records, MVP(Model View Presenter), NHibernate, FCKEditor, AJAX, Paypal Integration 4. A financial desktop application for an Indian Bank-- .NET with C# , SQL Server 2000 5. A Web Service based shipping website- ASP.NET 3.5 with C#, WCF Services
$5 USD/giờ
9 đánh giá
3.9
 • 91%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  80%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự