Hình đại diện của Bhanguz
@tonybhsl
Cờ của India Mohali, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

Bhanguz

Trực tuyến Ngoại tuyến
We possess 10 years of experience in the field of Website Development, Website Designing, Software Development, Mobile Applications, using the latest platforms and the nouveau technologies. Our main goal is "YOU THINK WE IMPLEMENT" Learning and adapting new technologies has always been our passion where we ensure to keep abreast with them and adapt them at their initial stage. Our team expertise in following areas: # PHP(All frameworks) # WORDPRESS # MAGENTO # SHOPIFY # CAKE PHP# OPEN CART # SHOPPING CART # ANGULAR JS # MYSQL Database management. # CSS3 # HTML5 # JAVASCRIPT # JQUERY # Photoshop # Illustrator # Dreamweaver # Graphic design # Logo design. AND # IPHONE & ANDROID APPLICATIONS.
$20 USD/hr
11 nhận xét
4.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Director

May 2007

Managing the team, assigning project, client communication, Project Management

Director

Mar 2006 - May 2007 (1 year)

Project management, Team Management, Client Management

Team Leader

Jun 2004 - Feb 2006 (1 year)

Project Management, Team Management, Project Development

Giáo dục

Masters of Computer Applications

1999 - 2002 (3 years)

BSC Computer Science

1995 - 1998 (3 years)

Bằng Cấp

English Communication (2004)

IELTS

Communication and Management.

Programming Skills (2018)

Punjab Technical University

Các xuất bản

Robotic Arm

It is about Robotic Arm Movement and motion

Cyber Security

How to secure websites and recover them without data loss

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự