Ảnh đại diện của tooboo
@tooboo
Cờ của China Beijing, China
Member since Ngày 19 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

tooboo

Trực tuyến Ngoại tuyến
TooBoo is specialized in design, image editing, website design,Translation,Data Entry, etc. There are many professional designers in our studio, who have engaged in advertising, graphic design for many years. We also gather some experienced translators,freelancers as well. I guarantee that the final result of this project will be to your total satisfaction, all changes/corrections until your full satisfaction are included in bid amount. Please feel free to take a look at some portfolio to see a few of our past projects. Looking forward to working with you!
$10 USD/giờ
9 đánh giá
3.0
  • 73%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự