Ảnh đại diện của TopNotchType
@TopNotchType
Cờ của Romania Palo Alto, Romania
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

TopNotchType

Trực tuyến Ngoại tuyến
Enthusiastic about developing my freelancing expertise online, I possess a strong background in academia, as well as writing in formal professional environments and more flexible, creative settings. I am a native English speaker and pride myself on pieces that will never tip your spell checker or alert the grammar perfectionist in your audience. If you want your work done well, quickly, and hassle-free, I am most likely the freelancer your project needs. References in the United States are available upon request.
155 đánh giá
7.0
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự