Hình đại diện của TopRated209
@TopRated209
Làm thành viên từ 9 tháng 9, 2018
1 Đề xuất

TopRated209

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am **MATHEMATICS** tutor and Electrical Engineer having wide expertise in simulations using **MAT-LAB** / **SIMULINK** and **Pspice** / **Multi-sim** *****Udemy /Skill Share Certified***** Mathematics Tutor: (Beginner to Advance) 1) Algebra 2) Linear Algebra / Matrices 3)Pre-Calculs/Advance Calculus 4) Trigonometry / Geometry 5) Differential Equations Simulations and Coding using Matlab/Simulink: 1) Linear Algebra, Calculus and Numerical Methods with coding 2) Electrical Power System Design And Simulation 3) Digital Signal Processing 4)Control System Design and Simulation 5) Image Processing using Matlab Simulation using P spice Multi sim and Proteus 1) Power Electronics 2) Circuit analysis 3) Electric Machines 4) Transformers 5) Amplifiers 6) Semi-Conductor Devices I will also create ***reports*** for your tasks. *** Guaranteed Work with Money Back Policy *** You will not be disappointed.. Give it a try. ***Bonus: Special Discount for Permanent Buyers****
$5 USD/hr
34 nhận xét
4.4
  • 92%Công việc đã Hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng hạn
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

B Sc Electrical Engineering

2014 - 2018 (4 years)

M Sc Electrical Power

2018 - 2019 (1 year)

Bằng Cấp

Microsoft Word (2018)

Microsoft

Certiport Certified in Microsoft Word

Microsoft Excel (2018)

Microsoft

CertiPort Certified in Microsoft Excel

Microsoft Power Point (2018)

Microsoft

CertiPort Certified in Microsoft Power Point

Matlab (2019)

Skillshare / Coursea /Udemy

Matlab Simulations and Coding

Arduio (2019)

Skillshare / Coursea /Udemy

Arduino Sketches and Simulations

Pspice / Multisim (2019)

Skillshare / Coursea /Udemy

Pspice / Multism Simulations

Các xuất bản

Identification and location of fault on transmission line

The paper is based on developing a method to identify and locate fault on transmission line and develop a prototype for the system.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự