Ảnh đại diện của topworkerbd
@topworkerbd
Member since Ngày 10 tháng 02 năm 2011
3 Đề xuất

topworkerbd

Trực tuyến Ngoại tuyến
I love to work: => Responsive theme development using bootstrap 3 (Very latest version) => Module development using jquery/html5. => Payment API integration. => Shipping API integration. => Price price calculator module. => Custom user design tools using html5. => BFS/DFS algorithm based module development.(using C Language) => Fixing Bug
$10 USD/giờ
113 đánh giá
5.8
  • 84%Các công việc hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software engg

Jan 2010 - Jan 2011 (1 year)

Giáo dục

Graduation in Computer Science and Engg

1998 - 2002 (4 years)

Chứng chỉ

Cisco (2006)

Networking

Các xuất bản

N/A

N/A

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự