Ảnh đại diện của Torvaun
@Torvaun
Member since Ngày 04 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

Torvaun

Trực tuyến Ngoại tuyến
I own a small retail shop, and automated away all of the boring tedious bits already. Now I've got time, experience, and the drive to expand my skills. Putting away a little money on the side doesn't hurt either.
1 đánh giá
1.0
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự