Ảnh đại diện của totchie
@totchie
Member since Ngày 20 tháng 03 năm 2011
0 Đề xuất

totchie

Trực tuyến Ngoại tuyến
$1 USD/giờ
4 đánh giá
3.6
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của danielfriedmann Custom Project Nov 24 2011 19:33:34 $300.00 USD

  “She did an excellent job. Very timely. very professional. Delays were caused by me needing to review things or internet unavailability.”

 • hình của amabaie Emails to send $250.00 USD

  “Will probably create additional projects for her.”

 • hình của explorerV8 Philippines Online Marketing Assistant [Sealed]

  “Great to work with and delivers beyond expectations. Learns new skills fast. Will be using again.”

 • hình của fairyhand Manual Blog Commenting $30.00 USD

  “Job done according to specs. Very impressed with quality of blog comments. Will work again in the future. A+++”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự