Ảnh đại diện của tothm
@tothm
Cờ của Romania Oradea, Romania
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 10 năm 2004
0 Đề xuất

tothm

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a romanian web developer with experience in PHP and Java - related web development, 3-tier applications, Java applications. I'm a perfectionist programmer; I never forget the human side of any project, I truly understand that a project needs to be done quickly and well and my desire is to fully satisfy my client, only then I will be content with myself.
$10 USD/giờ
2 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự