Ảnh đại diện của tracie
@tracie
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

tracie 

I am a professional designer and web developer with over 20 years active experience in development, interactive media, graphics and print. My U.S.-based company, Designing Vision, provides low-cost, high-quality solutions leaving our clients completely satisfied. Designing Vision can provides design services for web design, brochure creation, logos, business cards, print material, interactive websites, banner ads, flash websites, and much more! Get the Total Design by working with Tracie & Designing Vision!
$75 USD/giờ
1 đánh giá
2.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự