Ảnh đại diện của trangvau
@trangvau
Cờ của Vietnam Thanh Hoa, Vietnam
Thành viên từ February, 2009
0 Đề xuất

trangvau

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have a team: 90 member ,and increasing in. Every member can do some types of job. we have more than 1 year experience in typing captcha, in editing /converting audio, video, document file, in downloading /uploading video, audio, write/rewrite/translate article into French language..... We can work 3 shift per day, 8h/shift with at least 10 member. Trust and try at least once, you will get full of satisfaction
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự