Ảnh đại diện của trans3
@trans3
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 06 năm 2006
0 Đề xuất

trans3

Trực tuyến Ngoại tuyến
# Data Entry (Online/Offline) # Data Conversion (Data to PDF/MS Word/CSV, Scanning & OCR etc) # Web Data Harvesting (URL Verification, Contacts Information Gathering, Pulling Data from Websites/Portals, Conversion to Database or other formats, HTML/PDF Data Extraction etc) # Research ( Web research) # Translation (English to Hindi & vice-versa only). # Writing & Editing. # Good knowledge of internet usage viz. e-mail, search, browsing etc.
$5 USD/giờ
13 đánh giá
3.7
  • 44%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 4%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự