Ảnh đại diện của Transcribble
@Transcribble
Cờ của Canada Lawrencetown, Canada
Member since Ngày 31 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

The Virtual Solution

Trực tuyến Ngoại tuyến
Certified Online Business Manager, Techie Virtual Assistant & Transcriptionist Specialist. I help Coaches, Speakers and Consultants with online marketing and technology so that they can have less stress, more time, and they can focus on making money. My ideal clients are involved in product launches, joint venture partnerships, social media, group coaching, etc. I offer support in WordPress, sales pages, email marketing, social media management & content creation, product launches, 1ShoppingCart, Infusionsoft, teleseminar setup, telesummit management, and transcription.
$50 USD/giờ
9 đánh giá
2.9
  • 82%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự