Ảnh đại diện của TransPerfect16
@TransPerfect16
Cờ của Bangladesh Dinajpur, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 03 năm 2016
3 Đề xuất

TransPerfect16

Trực tuyến Ngoại tuyến
If you're looking for high quality professional translation and localization services to enable you to communicate accurately, we can provide translation services into and from over 180 languages, no matter the file or format of your document. In order to meet your translation requirements, we operate a F.A.S.T translation service. Your offices might be located worldwide, and a translation requirement could arise at any time. Our 24/7 team supports your translation requirements across time zones. All Language Service Providers should be able to deliver quality and timely translation services whilst maximising budgets...but that goes without saying, right? So what is it that really makes us different? >Our security measures > Investment in innovation > Our linguists > Our depth of knowledge > Our customer service But don't just take our word for it - our customers are willing to say it for us! We are looking forward to hearing from you .
$20 USD/giờ
146 đánh giá
6.4
 • 96%Các công việc hoàn thành
 • 95%Đúng ngân sách
 • 91%Đúng giờ
 • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • German 1
  97%
 • UK English 1
  90%
 • US English Level 1
  88%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự