Hình đại diện của tranvantin655
@tranvantin655
Cờ của Vietnam Da Nang, Vietnam
Làm thành viên từ 8 tháng 7, 2019
0 Đề xuất

tranvantin655

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I'm Tin, I had more than 5 years with full time for DevOps/SysAdmin role in Software Product Company. My Cerfication: CCNA,LPI, MCSA I think i can do your jobs with high quality. Please refer my skills below - Knowledge about the Infrastructure and Protocols of Network ( LAN, WAN…) - Knowledge about Network Devices . - Knowledge about configuration, manage web service ( apache, nginx, tomcat). - Knowledge about configuration, manage database (SQL Server, MySQL, Postgres …) - Linux configuration management. - Orchestration management (IaC): Terraform, Vargant - Configuration management: Ansible, Salt-Stack - Pipeline tools: Rundeck, Jenkin - Log collection: ELK - CI/CD - Version control: Git - Script language: Bash Shell, Python - Knowledge about containers system: Docker, OpenShift … - Knowledge about Monitoring System: PRTG, Zabbix, Grafana … - Knowledge about configuration, manage about Window Server System (AD,DNS,DHCP,IIS, SQL Server, Failover Cluster, Job Center…) - Knowledge about Firewall:,vDellSonicwall Firewall, Iptables, pfsense, Squid proxy, - Knowledge about Cloud Computing: OpenStack, CloudStack - Knowledge about Storage and Backup data.
$65 USD/hr
0 nhận xét
0.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

System Engineer - DevOps

Jan 2015

 Configure and manage system by Terraform, Ansible, Salt-Stack, Rundeck, Jenkins.  Configure and manage Docker, OpenShift, Docker Swarm.  CI/CD  Developing automation project by Bash Shell and Python.  Configure and manage about Linux System : Apache, Nginx, Tomcat, Memcached, RTMP ,Flash,,MySQL, Postagre, Proxy,OpenLDAP …  Configure and manage cloud System : OpenStack, CloudStack  Configure and manage Monitoring System: Zabbix, PRTG, Grafana…

Giáo dục

Engineering

2009 - 2014 (5 years)

Bằng Cấp

CCNA Cisco Certification (2014)

Cisco

LPI Linux (2014)

Linux

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự