Ảnh đại diện của trinityofone
@trinityofone
Member since Ngày 05 tháng 04 năm 2006
0 Đề xuất

My Melting Brain

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an accomplished Photoshop artist and stock photographer with numerous published works in Uk magazines and books. Specifically skilled in photo-montage and manipulation as well as restoration and enhancement.
$50 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự