Ảnh đại diện của TuyetTrinhDo
@TuyetTrinhDo
Cờ của Australia Brisbane, Australia
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 06 năm 2006
0 Đề xuất

TuyetTrinhDo

Trực tuyến Ngoại tuyến
-Experience in translating Vietnamese scientific and literary documents. -Good knowledge of medical and pharmaceutical terminology. -Possess tertiary qualifications in French and German. -Good knowledge of bibliographical styles : MLA. -Good mastery of English grammar, idioms and spelling and their French, Vietnamese and German counterparts. -Experience with word processing, Excel spreadsheets, Internet. -Good writing and proofreading skills in the technical area.
$28 USD/giờ
3 đánh giá
3.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự