Ảnh đại diện của twebtechno
@twebtechno
Cờ của Singapore Singaore, Singapore
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

twebtechno

Trực tuyến Ngoại tuyến
3 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự