Hình đại diện của twhaight
@twhaight
Thành viên từ March, 2004
0 Đề xuất

twhaight

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an experienced web and application developer, specializing in HTML, Cold Fusion, and databases. I also have experience with ASP and Visual Basic.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
5.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự