Ảnh đại diện của twinkle0107
@twinkle0107
Cờ của India Ghaziabad, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

twinkle0107

Trực tuyến Ngoại tuyến
Developed/Managing Whole Ecommerce portal like ERP with the following modules: 1. Two ways to get orders, 1. Website 2. Readers Offer 2. Developed ecommerce website and dynamic panel to update content. 3. Provided panel to get orders by telephone calls 4. Product Management (Single or Combo Products) 5. Order Management (COD, Prepaid) 6. Complaint System 7. Courier Management 8. Inventory Management (Stock In, Stock Out, Purchase Return) 9. Order Dispatch by scanning (Bar Code) 10. PO Management 11. Replacement/Reshipment 12. Total Sales Review system 13. Sales Performance 14. Courier Performance 15. Report Management (Data wise and Graphical Reports) 16. Vendor Management 17. Dispatch from Vendor End 18. Deal Based Order Management (For Vendors) 19. Refund System 20. RTO Management 21. Update Payment System 22. User management with Permission (For Internal Users and Vendor Users) And So on....
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự