Ảnh đại diện của twodogsdesign
@twodogsdesign
Member since Ngày 27 tháng 01 năm 2009
0 Đề xuất

twodogsdesign

Trực tuyến Ngoại tuyến
I specialize in SEO ready E-Commerce web design. Consumer driven websites are my focus, meaning I carefully evaluate your target market and determine the style and layout of your site based directly on that. SEO is my specialty and each site is carefully optimized to attract as much organic traffice as possible.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
2.4
  • 25%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự