Hình đại diện của UBL
@UBL
Thành viên từ August, 2007
0 Đề xuất

UBL

Trực tuyến Ngoại tuyến
Graphic Design: With our top graphic designers in our team we offer you the best look for your site. We specialise in Web 2.0, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. Web Design: Our custom website designs offer a web presence that is both visually and functionally highly professional. With every aspect of the design under your control, you are guaranteed your perfect website. Web Design: e-Commerce is one of the reasons for the surge in popularity of the Interne, now customers can buy virtually anything online.
$20 USD/giờ
5 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự