Hình đại diện của uma82
@uma82
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

uma82

Trực tuyến Ngoại tuyến
Summary of Skills Languages: Core Java, J2EE, C, C++, VB, PB, HTML, XML, Java Script, Perl-CGI Scripting DBMS: Sybase Adaptive Server 11.9, Sybase Adaptive Server 12.5, Oracle 8i Concepts: Enhancement/Bug Fix Analysis, Proposing Solutions and Feasibility prototype building Software: NetBeans, JBuilder, Rational Rose, CVS, VSS, Word, Excel, Project, Outlook, Visual Studio .NET, Visio, ANT, Web Logic, Apache Web server, iPlanet, Tomcat, Jboss, SQL Server 2000, PostgreSQL, MySQL, Access Frameworks: Struts, Velocitys OS: Windows NT, Windows 9x, Windows XP, Windows 2K Pro, Sun Solaris 5.8, HP Open VMS 7.3.2 Certifications: Sun Certified Java Professional (90%) Personnel: Analytical thinker, Leader, team player, mentor, fast learner, self starter Professional Experience Team lead (Associate), Cognizant Technology Solutions. Chennai, India (Oct.1st 2005 to present) Managed a team of 4 performing multiple projects. Recognitions • Implementing a splash screen for eCentralOffice application. • Active participant in IVA releases 1.2 through 1.7. • SCM coordinator for the Viewings Projects Maintenance • Incharge, monthly process control audits between June 2005 to April 2006. • Lead on the “ISO Re-certification Audit” for Viewings Project Maintenance. • R&D efforts on analyzing Java HSSF POI to generate custom excel reports.
$20 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự